Reklamı Geç
Reklam
  • Reklam
Seversin dost, yaşamak adına...!
Birsen Alkan Dinç

Birsen Alkan Dinç

Seversin dost, yaşamak adına...!

01 Temmuz 2020 - 19:36

Toplumsal ve kültürel  yaşamda dönüşümü hedefleyen her yeni proğram ve projenin ortaya koyduğu yeni kavramlar, düşünceler toplum tarafından benimsenmediği sürece; yüzeysel yaptırımlar olarak kalmaya mahkümdur.

Geniş bir katılımı sağlamak, kitlelerin desteğini kazanmak için; O sistem ve projenin nasıl işlevsel hale geleceğinin kamuoyuna yeterince anlatılması ile kitlelerin desteğini sağlamak mümkün olacaktır.

Dünya insanının gündemini değiştiren Çağın Salgını, beraberinde yaşam tarzını değiştiren tedbir ve yeniliklerle yolculuğuna devam etmektedir.

İnsanlık yaşamış olduğu ilk panik ve olayı algılama döneminde, hayatın akışını durdurmak zorunda kalmıştır.

Bu durgunluğun sürekli olması elbetteki beklenemez... Tanışdığımız yeni olayın etkilerine , göstereceğimiz tepki ve alacağımız tedbirlerle 

hayat bir şekilde devam edecektir.

Sosyal hayatın, üretim ve hizmet sektörlerinin olağan faaliyetlerini sürdürmeye başladığı bu günlerde yeni yeni kavram ve sistemlerle karşılaşmaktayız.

Bunlardan biriside turizm alanında gerçekleşmekte olup; tüm insanları yakından ilgilendirmektedir.

Alınacak tedbirler ve uyulması gereken kurallar , insan sağlığı ve can güvenliği açısından önem arzetmektedir.

İşletmelerinde sağlıklı bir ortamda hizmet vermesini hedefleyen;

 GÜVENLİ TURİZM BELGELENDİRME SİSTEMİ'nin ana gayesi : Ülkemizde bulunan destinasyon bölgelerine ilgisi oldukça fazla turistin , sağlıklı ve hijyen bir ortamda tatil yapmasını temin etmektir.

Aynı amaç iç turizm hareketlerini de önemli ölçüde değiştirip dönüştürecektir...

Turizm hizmet sektörünün standartlarını yükseltecek bu  sistemin, daha kaliteli ve seçkin konaklama alanları oluşturacağı şüphesizdir. 

Proje  ve sistemin gündeme alınması her ne kadar pandemi dönemine rast gelmiş olsada; hızla büyüyen sektörün kurumsallaşması, yaratmış olduğu istihdam alanı ve sektörün hizmetine talebin artması ile sistemin uygulanması zorunlu hale gelmiştir.

Sık sıķ kullanılan DESTİNASYON ve LOKALİZASYON kelimeleri turizm sektörünün en önemli bileşenlerinden birisidir. Kelime anlamına baktığımızda;

Destinasyon: Varış yeri, gidilecek yer. Kültürel birikimin bulunduğu , bölgeye has konaklama, beslenme, ulaşım ve iletişim hizmetlerinin sunulduğu; belirli bir imajı olan coğrafik alandır.

Lokalizasyon: Yerelleştirme... Yabancı kaynaklı bir hizmet ve projenin, hedef Ülkenin dilinde, kültüründe, sosyal koşulları göz önüne alınarak, sektörün  yenilenmesi ve dönüştürülmesi ni ifade eder.

Bu kavramlar eşliğinde düşünüldüğünde, seçilmiş ve seçilecek  turizm mekânları çevresi ile de bir bütünlük arzetmektedir. 

Bulunduğu bölgenin tarihi dokusu, tarihi eserleri, ören yerleri, mesire yerleri, ormanlık alanları, bahçeleri ve Kent yaşamının genel görünümü ile de yakından alâkalıdır.

Turizm Tesisleri yatırımına açık bölgelerde çarpık yapılaşmanın önüne geçilerek, kentsel dönüşüme hız verilmesi, sit alanlarının korunması, tarihi eserlerin resterosyanlarının yapılması,  çevre ve doğanın korunması zorunludur...!

Kalıcı destinasyon bölgeleri oluşturmak, akıllı ve kârlı yatırımların önünü açacaktır.

Ülkemiz bulunduğu coğrafik konum ve üzerinde taşıdığı Medeniyetlerin kültür varlıkları ile bir cazibe merkezi durumundadır. Gelişen turizm sektörümüz ve hizmet anlayışı da, dünya insanının ilgi ve tercihini Ülkemiz üzerine çekmektedir.

2020 yılında yaşanan talihsiz olaylar ve yaşanılan olağanüstü  zamanın gereği olarak , turizm sektörü 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren % 50 kapasite hizmet vermeye başlamış bulunmaktadır.

Tüm işletmeler de bilindiği gibi hijyen, maske ve sosyal mesafe zorunludur.

İlave olarak Güvenli Turizm Belgelendirme Sistemi nin    öngördüğü başlıklar , ana hatları ile şöyle sıralanıyor;

* Güvenlik ve her türlü eylem plânları.

* Yeni teknoloji lokalizasyonu.

* Enerji kullanımı, yönetimi. Güvenli ve temiz enerji temini.

* Atıkların arıtılması.

* Çevre temizliği.

*Yüzme havuz larının temizliği ve güvenliği.

*Mutfak yönetimi ve yeniden yapılandırılması.

*Gıda hijyeni ve lisanslı işletmelerden temini;

* Otel içerisinde ve çevresinde , her türlü haşere ve zararlı ile mücadele.

* Personel eğitimi ve acil eylem plânlarının uygulanabilirliğini temin etme.

*Sosyal tesislerin güvenliği , her alanda hijyen ve mesafe uygulaması.

Covid- 19 Acil Eylem Plânı gereği; ateş kontrolü, maske takılmasının temini, her alana konulmuş antiseptiklerin kullanımını tavsiye etmek.

* Bu konularda gelen misafirin girişten itibaren bilgilendirilmesi.

* Sağlık kuruluşları ile koordinasyon, şüpheli görülenlerin izalizasyonunu temin ederek, hastahaneye sevk etmek.

İnsanın daha kaliteli bir yaşam alanına kavuşmasını temin edecek bu sistemin gerekliliğini, zaman içerisinde daha iyi göreceğiz...

İnanıyorum ki , sektörde hizmet veren işletmeler, daha kaliteli hizmet sunarak kârlılık oranlarınıda artırmış olacaklar.

Zira turist kalite ve güven arayışı içerisinde olduğundan, GÜVENLİ TURİZM BELGESİ bulunan işletmeleri tercih edecektir.

Önümüzdeki günlerde her türlü seyehat ve tatil eylemlerimizde, uyulması zorunlu kurallar bizi bekliyor.

Sağlıklı ve huzurlu bir seyehat için, kurallara uymakla yükümlüyüz...

              

Yaşam devam etsin de dost, varsın kurallı olsun...!

Olması gereken dir der, seversin yaşamak adına...!!!

Hepinize sağlıklı ve huzurlu tatiller diliyorum.

Saygılarımla...

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar