Reklam
  • Reklam
Konya'da bir Kore Köyü Ama...
Hüseyin TOPTAŞ

Hüseyin TOPTAŞ

Konya'da bir Kore Köyü Ama...

17 Eylül 2022 - 10:37

Kitaplığımda bulunan İlhan Bardakçı’nın “Tarihten Bugüne 1982” kitabını tekrar gözden geçirirken Konya ile ilgili 13.12.1982 yılında Tercüman gazetesinde yazdığı yazı dikkatimi çekti. Tekrar hatırlamak ve okuyucularımızı bilgilendirmek için aynen aktarıyorum.

“Ankara'dan yola revan olup karayolundan Konya 'ya ulaşmaya niyetlendiniz mi yüz kilometre ötede karşınıza bir köy çıkar. Ufak, ağaçsız bir köydür. Hemen yoldaki tepenin üzerinde Atatürk 'ün köylünün efendisi olduğunu anlatan bir levha üzerine çakılmıştır.

Karayolu üzerindeki plâkada Halkapınar köyü İsmi yazar. Değildir. Başka bir deyimle Anadolu'da tarihi aksettiren ne varsa ismini değiştirmek hastalığına tutulduğumuzdan bu tarafa verilen kurban isimlerden birisidir bu köyün adı. Oysa adı ile Çorca diye bilinen bu köy Anadolu tarihinin emsalsiz belgelerinden birisini temsil eder. Cumhurbaşkanımızın Kore'yi ziyaret için yola çıktığı bugünlerde hatırlatmakta yarar var.

BİR KRALİÇE KÖYÜ

Anadolu Selçuklularının son devirlerinden önce, İlhanlıların bugünkü vatanımıza Asya'dan göçmen gönderdikleri devirdeyiz. Aslında, çoğunluğu Moğollardan seçilip gönderilen bu kabileler, Anadolu’da Türk dilinin büyük bir yenileşme içine girmesine de sebep olmuş. Mesela Moğolların sosyal tarihi isimli kitaptan anlıyoruz ki Moğolların Kereit isimli kolu Anadolu'ya gelmiş ve yerleşmiş... Zaman içinde, Kereit ve Giret şeklini alan bu isim bugün İret olarak biliniyor. Kızılviran’a bağlı Çamurlu İret, Silleye bağlı Kirli üret, Çumra ilçesine bağlı Kaşın Han ve Çamurlu İret köyünün kuzeyindeki İret obası , o zamanın hatıralarıdır.

YA ÇORÇA NE OLA?..

Kirli İret, Moğol hükümdarı Oktay Kaan'ın büyük oğlunun ismi.. Ama, şimdi Halkapınar diye bellediğimiz Çorça'nın, daha başka bir macerası var. Onikinci yüzyılda Çin'deki ünlü Kinh sülâlesini ve hanedanını kuran Tunguz ve Mançurlarla aynı ırktan gelen bir soy vardır... Çorça boyu... Çin Hükümdarının büyük kızı Su-Yhe-Kinh'in himayesine alınmış bu boy... Selçukluların son zamanlarında yapılan nüfus kontrolunda bu boy ve köy devlet salnamesinde de yer almş…

Aradan yedi yüz sene geçmiş. Ama Çorça ismini ve hüviyetini kaybetmemiş. Biz geçmişi inkâr merakında olduğumuz için babasının lekelenmiş isminden korkan evlât gibi, kaldırıp atmışız bu güzel tarih gerçeğini... Kime yanarsınız, kime?..

KÖY VE OBA İSİMLERİ

Özbeöz Türk oldukları halde, adetâ inkâra zorlanan Halekânlı ve Cüdkânlı aşiretleri ile Sefkanlı, Kütük Uşağı, Nasır, Meyhanlı, Ekecik aşiretleri gibi artık unutulmakta olan boylara ne demeli? Ebul Gazi Bahâdır Han, Şecere-i Türkî isimli eserinde anlatır ki, Sultanlı Horasanlı, Komu, Karacık, Geraylı, Suçlu Tarumcu, Güney, Köklü, Tamçı, Gene, Oklu, Yurtçu, Sorku, Lala, Tarbatlı, Tekan, Sayır, Kırgız, Soy, Kazkut ve Merde isimleri Oğuz Hanın cariyelerinden doğan altı oğlundan yirmi dört boyun ismidir. Harzemşahlar Devletini kuran Begdili'ler ile Kargın boyu da Konya'ya yerleşmiş. Karaman kazasına bağlı Begdili köyü, Karkınların hatırasını temsil eder. Çumra'ya bağlı Karkın Köyü ve Karkınlı yaylası o günün hikâyelerini türkülerler... Denebilir ki Anadolu'da Konya kadar, Oğuz boylarını temsil eden bollukta yerleşim yerleri, dünyanın hiçbir yerinde böylesine bir Türk belgesi halinde Işıldamaz. Canım Anadolu... Baştanbaşa böylesin...

İFTİHAR MÜNASEBETSİZLİĞİ

Turistler, o cennet Ereğli'nin yanından geçerken, otobüsteki rehber sanki batılılaşma marifetmiş gibi "Efendim diyor, bu Ereğli kelimesi, Roma İmparatoru Heraclios'dan gelir. Bu kentin eski adı öyleymiş...” 

Münasebetsizliğe bakınız?.. Romalıların Anadolu'daki varlıklarını kabul ediyoruz da, Asya'daki elli asırlık soyumuzu sancak sancak dile getiren tarihe "Değiştirim uyguluyoruz,”

Hiç... Ama hiç bir şey diyecek halde değiliz… Bu inkârcılık ve köklü red merakı bizde oldukça biz daha çoook...”

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar