Reklam
  • Reklam
İman Esaslarından: Kitaplara İman
Hüseyin TOPTAŞ

Hüseyin TOPTAŞ

İman Esaslarından: Kitaplara İman

06 Şubat 2020 - 13:57

Allaha ve resullerine iman ile birlikte iman esaslarından bir tanesi de Kitaplara imandır.

Rabbimiz (cc) buyuruyor:

“Allah’ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. "O’nun elçileri arasında ayırım yapmayız" ve "İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır" dediler.” (Bakara 285)

İnsan bu dünyada başıboş ve yalnız bırakılmadığından yaratılış amaçlarına uygun bir hayat yaşamaları, doğru yolu bulmaları, istikametlerini şaşırmamaları için Rabbimiz ilk insandan itibaren insanlık tarihinin değişik dönemlerinde onlara rehberlik etmek için elçilerini göndermiştir. Göndermiş olduğu peygamberleri aracılığı ile de insanların Rablerinin rızasını uygun bir hayat yaşamaları için hidayet rehberi olarak bazen sahifeler bazen de kitaplar göndermiştir. 

Nasıl ki kullanmak için aldığımız eşyaların içinde bir kullanma kılavuzu varsa ve o kılavuza göre eşyanın kullanılması anlatılıyorsa, kılavuza aykırı kullanmanın mahzurları izah ediliyorsa Rabbimizin gönderdiği kitaplar sahifeler de insanların hayat kılavuzudur. Bu kılavuza göre hayatlarını tanzim etmelidirler.

Yüce kitabımız Kur’an’da kitap olarak, peygamberlerden Hz. Musa’ya Tevrat, Hz. Dâvûd’a Zebur, Hz. İsa’ya İncil ve Hz. Muhammed’e Kur’an verildiği bildirilmektedir. Bunlar ile ilgili ayetlerde şöyle buyrulmuştur:

“Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya Kitab'ı ve hak ile bâtılı ayıran hükümleri verdik.” (Bakara 53)

“Biz Nûh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyüb'e, Yûnus'a, Hârûn'a ve Süleyman'a da vahyetmiştik. Davûd'a da Zebûr vermiştik.” (Nisa 163)

“Ardından o peygamberlerin yolu üzere, kendinden önce gelmiş olan Tevrat’ı tasdik edici olarak Meryem oğlu Îsâ’yı gönderdik. Ona da içinde hidayet ve nur bulunan, kendinden önce gelmiş olan Tevrat’ı tasdik edici, takvâ sahipleri için bir yol gösterici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik.” (Maide 46)

“O, sana Kitab'ı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz, Allah'ın âyetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.” (Al-i Imran 3-4)

Ayrıca, “Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir.”  (En’am 89) ayetiyle bunların dışındaki peygamberlere de kitap verilmiş olabileceğine işaret edilmektedir.

Ayrıca Kur’an’da bazı peygamberlere Hz. Musa ve Hz. İbrahim’e sayfalar anlamına gelen “suhuf” gönderildiği bildirilmektedir. “Yoksa, Mûsâ'nın ve Allah'ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim'in sahifelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi?” (Necm 36-37)

Peygamber Efendimiz de bir hadislerinde; elli sahife Şit’e, otuz sahife İdris’e, on sahife İbrahim’e ve on sahife de Tevrat’tan önce Musa’ya indirildiğini belirtmiştir.  Bazı tefsirler, on sayfa verilen peygamber olarak Hz. Musa’nın yerine Hz. Âdem’i zikretmişlerdir.

Peygamberler gibi kitaplar da bir öncekini tasdik etmiş, böylece ilâhî kaynağın bir olduğunu ortaya koymuşlardır. Kur’an da kendinden önceki kitapları tasdik etmiş ve şöyle buyurmuştur:

Allah, sana Kitabı (Kur’an) hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi.” (Al-i Imran 3) 

Aynı şekilde İncil de kendisinden önce indirilen Tevrat"ı tasdik etmiştir. Bu husus Kur’an’da şu şekilde ifade edilmektedir: 

“Kendinden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak peygamberlerin izleri üzerine, Meryem oğlu İsa’yı arkalarından gönderdik. Ve ona, içerisinde hidayet ve nur bulunan, öncesindeki Tevrat’ı doğrulayan Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik.”  (Maide 46)

Her biri kendisinden öncekini tasdik eden ve son halkası Kur’an olan ilâhî kitaplara, hepsinin doğru, gerçek olduğuna ve hepsinin hidayet vesilesi olarak insanlığa sunulduğuna inanmak; iman etmenin, mümin olmanın gereklerinden biridir. Kısaca ilâhî kitaplara iman “âmentü” olarak bilinen iman esaslarındandır.

Devam edecek…

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar